Dhammakaya FactSheet - ธรรมกาย

Dhammakaya and their wrong teachings!!! -Articles, Interviews & Newsclips -

Name:
Location: Bangkok, Thailand

The reason I've made this blog is because Dhammakaya is a cult, exploting Buddhism concept... Don't fall into their traps! Seek the right path, which is a real Buddha's way... ok? That's my warning.. :-)

Saturday, April 16, 2005

ดร.เบญจ์ บาระกุล / ชมรมพุทธสามเหล่าทัพ / ธรรมกาย ???

มาจาก http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/003539.htm
กระทู้เรื่อง

แง่คิดเกี่ยวกับ ศาสนา ปรัชญา…ในมุมมอง ส.ศิวรักษ์

หนังสือชื่อ ความเข้าใจในเรื่อง พระรัตนตรัย จากมุมมองของ ส.ศิวรักษ์

........
ทางด้าน พ.ต.ท.เชน กาญจนปัจจ์ รองผู้กำกับการ ๒ กองปราบปราม
ซึ่งในอดีตเป็นผู้ทำคดี การออกหนังสือผิดกฎหมายของ ดร.เบญจ์ บาระกุล
สาวกวัดพระธรรมกาย กล่าวว่า พ.อ.บรรจง ไชยลังกา
เป็นนายทหารที่คลั่งไคล้แนวทางของวัดพระธรรมกายมาก เมื่อ ๒ ปีก่อน
สมัยที่กองปราบนำกำลังเข้าไปจับ ดร.เบญจ์ บาระกุล
ขณะกำลังจัดอภิปรายโจมตีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของวัดในโรงแรมแห่งหนึ่ง
ตำรวจก็ได้พบว่า มี พ.อ.บรรจงอยู่ในกลุ่มด้วย
โดยระยะหลังได้ออกมาตั้งกลุ่ม ตั้ง ชมรมชาวพุทธสามเหล่าทัพ
แอบอ้างสถาบันทางกองทัพไปเคลื่อนไหวโจมตีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของวัดพระธรรมกาย
รอง ผกก.๒ ป. กล่าวว่า หมายจับเพื่อดำเนินคดีกับ ดร.เบญจ์ บาระกุล
ขณะนี้ยังมีอยู่ที่กองปราบปราม ซึ่งชื่อ ดร.เบญจ์ บาระกุล นั้น
เป็นบุคคลที่มีตัวตน ทว่าอาจไม่ใช้ชื่อดังกล่าว
เพราะที่ผ่านมากลุ่มนี้มักชอบการแอบอ้างเสมอ
แม้กระทั่งวุฒิการศึกษาของคนที่ใช้ชื่อ ดร.เบญจ์ บาระกุล ก็ปลอม
ไม่มีชื่อสาขา และสถาบันการศึกษาที่อ้างว่าจบจากต่างประเทศอยู่
จริงในโลกมนุษย์
ขนาดชื่อสถาบันยังเขียนผิดดังที่เคยออกหนังสือต้องห้ามออกมาจนตำรวจสั่งเก็บ

ข่าวแจ้งว่า ขณะนี้หนังสือ
เอกสารประกอบการพิจารณาสำหรับคณะสงฆ์เพื่อลงสังฆมติ
กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของตำรวจสันติบาล
ว่าจะมีเนื้อหาขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่
ดังที่ก่อนหน้านี้ได้เคยมีคำสั่งเก็บหนังสือโดยกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวกันมาก่อนแล้ว

อ่านทั้งหมดได้ที่นี่
http://larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/003539.htm

------------------------

http://www.budnet.info/dhnr/26/rompoh326.html

......ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงกรณีธรรมกาย หรือปัญหาอลัชชีหากกำลังพูดถึงการใส่ร้ายทำลายพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) อย่างเป็นขบวนการด้วยการเผยแพร่หนังสือ เอกสาร เทปและออกบรรยายปั้นแต่งเรื่องเท็จไปทั่วประเทศ ทั้งๆที่หนังสือและเอกสารดังกล่าว (ซึ่งเขียนโดยผู้ใช้ชื่อว่าดร.เบญจ์บาระกุล) เป็นสิ่งพิมพ์ผิดกฎหมายมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีกทั้งมีคำสั่งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติห้ามมิให้ขายหรือจำหน่ายจ่ายแจกมาแต่ปี ๒๕๔๒ แต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ก็ยังมีการวางขายและเผยแพร่หนังสือดังกล่าวอย่างเปิดเผยที่น่าเสียใจก็คือ สถานที่ที่แจกหนังสือผิดกฎหมายเหล่านี้หาใช่ที่ใดไม่หากได้แก่ตามวัดต่าง ๆ เวลามีการประชุมพระสังฆาธิการโดยผู้จัดบางครั้งเป็นถึงกับเจ้าคณะภาคหรือเจ้าคณะจังหวัดยิ่งกว่านั้นเจ้าคณะพระสังฆาธิการดังกล่าวยังให้ความสนับสนุนขบวนการดังกล่าวอย่างชัดเจนด้วยการนิมนต์พระบางรูปหรือนายทหารบางคนซึ่งอ้างตนว่าอยู่ใน"ชมรมชาวพุทธสามเหล่าทัพ"มาบรรยายใส่ร้ายพระธรรมปิฎกว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อพระพุทธศาสนาบ้าง เป็นคอมมิวนิสต์บ้างรับแผนจากฝ่ายคริสต์บ้าง เป็นต้น ..............

0 Comments:

<< Home